Betingelser og vilkår

Casas Heddy har avvikende frister i forhold til «Loven om pakkereiser» grunnet spesielle omstendigheter og reisens særegne karakter.

For reisende med Kun Flyseter og Reisepakker utenfor Casas Heddy
Betaling skal skje med Visa eller MasterCard over telefon etter bekreftelse.

 1. Ved avbestilling mer enn 8 uker før avreise tilbakebetales innbetalt beløp fratrukket et gebyr på kr. 1.000,- for reisepakker og kr. 150,- for Kun Flyseter.
 2. Ved avbestilling mellom 8 og 2 uker før avreise beregner Casas Heddy seg 50% av reisens pris.
 3. Ved avbestilling 2 uker før og frem til avreisedato, beregner Casas Heddy seg hele reisens pris.

Innen 2 uker før avreise kan man endre reisendes navn mot et gebyr på kr 300,- pr person. Endring av reisedato betraktes som avbestilling. Avbestilling og navneendring skal skje skriftlig.

For reisende til Casas Heddy
Depositum NOK 1.500,- pr pers forfaller ved bekreftelse og bekrefter plass på Casas Heddy. Sluttsum forfaller 8 uker før avreise. Ved utfakturering beregnes et fakturagebyr pålydende NOK 50,-

 1. Ved avbestilling mer enn 8 uker før avreise beholder Casas Heddy det innbetalte depositum. Ved gruppebestilling vil innbetalt depositum for kansellerte plasser ikke kunne fratrekkes sluttsum på gjenværende plasser.
 2. Ved avbestilling mellom 8 og 2 uker før avreise beregner Casas Heddy seg 50% av reisens pris.
 3. Ved avbestilling 2 uker før og frem til avreisedato, beregner Casas Heddy seg hele reisens pris.

Innen 2 uker før avreise kan man endre reisendes navn mot et gebyr på kr 300,- pr person. Endring av reisedato betraktes som avbestilling. Avbestilling og navneendring skal skje skriftlig.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Dette bør tegnes av den tilreisende gjest før betaling. Vi anbefaler Europeiske Reiseforsikring AS, som kan bestilles på tlf.: 21 49 50 00. Vi minner også om at Trygdemyndighetenes europeiske helsekort- trygdekort skal medbringes.

Deltakere som ikke er selvhjulpne
Deltagere som trenger hjelp til daglige gjøremål og stell må ha med egen ledsager under oppholdet. I slike tilfeller har ledsager ansvar for bl.a av-og påkledning, vask og stell, løft opp i og ut av seng, hjelp ved måltider og kjøring av rullestol.

Uriktige opplysninger
Dersom det gis uriktige eller manglende opplysninger vedrørende hjelpe- eller assistansebehov ved bestilling og før avreise, kan reisen bli kansellert og gjesten bli nektet å gå ombord i flyet. Reisen refunderes da ikke.
Dersom det oppstår hendelser under reise eller opphold som er til stor sjenanse for andre gjester eller belaster Casas Heddy sitt personale i stor grad, kan vedkommende bli sendt hjem for egen regning. Restopphold refunderes da ikke.

Gruppebestilling
Bestillinger innrømmes gruppepris ved at følgende gjennomføres:

 • Det foretas en samlet bestilling over 10 personer.
 • Alle henvendelser til Casas Heddy går gjennom gruppeleder.
 • Gruppeleder innrapporterer og står ansvarlig for korrekt navnliste med tilhørende informasjon om alle reisende i gruppen.
 • Gruppeleder medbringer komplett deltagerliste med adresser, fødselsdato, telefonnr og kontaktperson i Norge.
 • Casas Heddy sender ut samlefaktura som innbetales samlet.
 • Casas Heddy sender ut alle billetter og informasjon om reisen samlet til gruppeleder.

Salgskontor

Tlf. 33 39 88 88

Været på Lanzarote
%d bloggers like this: