Visjon

Casas Heddy tilbyr
habilitering, rehabilitering
og rekreasjon for barn, unge og voksne.

Casas Heddy legger vekt på menneskelig varme og omsorg.

På Casas Heddy møtes det enkelte mennesket med respekt.
Alle behandles likeverdig, og får muligheter til å delta
i fysiske utfordringer og sosialt samvær på egne premisser.

Vi prioriterer grupper og enkeltpersoner
med behov for helsebringende opphold i varme strøk.

På Casas Heddy er det vakre,
tilrettelagte omgivelser i godt og varmt klima.
Vi har entusiastiske ansatte
og betryggende helsefaglig bistand.
Dette vil gi et godt grunnlag
for økt selvtillit, bedret fysisk mestring og trivsel.

Casas Heddy 7.april 2011

Styret for Casas Heddy
Randi Hammerstrøm – styreleder

Salgskontor

Tlf. 33 39 88 88

Været på Lanzarote
%d bloggers like this: